O nás

Spoločnosť POISTPOINT, s. r. o. vznikla v roku 2006 a pôsobí na trhu na základe povolenia na sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent . Finančná stabilita spoločnosti je upevnená poistením profesnej zodpovednosti v AIG Europe S. A. ( slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu ), na 1 680 300 EUR.

Najväčšou prednosťou spoločnosti je schopnosť a neustála snaha  identifikovať a následne definovať možné riziká a následne ich eliminovať – prevádzať ich na poisťovne pri myšlienke: optimalizácie krytia rizík pri optimalizácií vynaložených prostriedkov.

POISTPOINT, s. r. o.  sa snaží flexibilne poskytovať komplexný, exkluzívny, na mieru šitý a vysoko profesionálny poisťovací servis vo všetkých oblastiach  poistenia.

Výpis z obchodného registra

Povolenie NBS na sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent

Certifikát poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou sprostredkovateľa poistenia

Certifikát poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou sprostredkovateľa poistenia – účinnosť od 23.02.2018

Besonders trocken sind bachelorarbeit schreiben lassen auf englisch die tiefer gelegenen regionen.