Likvidácia

Jedna z najdôležitejších súčastí našich služieb je asistencia pri riešení likvidácie poistných udalostí .

  • odbremeníme vás od komunikácie s poisťovňou
  • dohliadame na rýchly a hladký priebeh procesu likvidácie poistných udalostí
  • zabezpečíme poistné plnenie, ktoré klientovi prináleží v prípade, že boli dodržané všetky podmienky dojednané pri uzatváraní poistnej zmluvy