Partneri

Zmluvný partneri:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s..

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

ČSOB poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa a. s.

Generali Poisťovňa a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Groupama Garancia poisťovňa, a.s.,  pobočka poisťovne z iného členského štátu

Komunálna poisťovňa a. s. . Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group.

UNION poisťovňa, a. s.

UNIQA poisťovňa, a. s.

Atradius Credit Insurance N. V., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Compagnie francaise d´ assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Starr Underwriting Agents Limited Slovakia, organizačná zložka