Pohotovostné linky poisťovní

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s..

Internetové stránky: www.allianzsp.sk

Hlásenie škôd: Podrobný návod na oficiálnych stránkach poisťovne.

Linka pre hlásenie poistných udalostí zo Slovenska:  0800 122 222.

Linka pre hlásenie poistnej udalosti zo zahraničia: +421 2 496 15 677.

Allianz má linku funkčnú 24 hodín denne.

Asistenčná služba Allianz Assistance: V prípade, že je súčasťou vášho poistenia aj asistenčná služba, môžete ju kontaktovať na linke: +421 2 529 33 112

 

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Internetové stránky: www.axa.sk

Hlásenie poistnej udalosti – škody hláste na infolinke: +421 2 2929 2929.

 

ČSOB poisťovňa, a.s.

Internetové stránky: www.csob.sk

Infolinka: 0850 111 303

Hlásenie poistnej udalosti z neživotného poistenia (dom, domácnosť, auto, podnikatelia a firmy): 0850 311 312, 0912 611 612, 0906 330 330

Mail: infolikvidacia@csob.sk

Hlásenie poistnej udalosti zo životného poistenia: Všetky prípady a dokumenty, nájdete na oficiálnych stránkach

Infolinka poisťovne pre životné poistenie: +421 2 4445 0050

Hlásenie poistnej udalosti z cestovného poistenia: Návody na riešenia v prípade rôznych udalostí na oficiálnych stránkach

Kontakt na asistenčnú službu (24 hodín denne, 365 dní v roku): +421 2 4445 0050

 

Generali Poisťovňa a. s.

Generali Poisťovňa a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Internetové stránky: www.generali.sk

Hlásenie poistnej udalosti: Hlásiť poistnú udalosť môžete prostredníctvom e-mailu na  registracia.sk@generali.com,

písomne na adresu Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke poisťovne.

Podrobnejšie info sa dozviete na oficiálnych stránkach.

V prípade, že sa potrebujete poradiť o riešení poistnej udalosti, kontaktujte infolinku: 0850 111 117,

alebo zo zahraničia na: +421 2 58 27 66 66.

 

Groupama Garancia poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Internetové stránky: www.groupama.sk

Hlásenie poistnej udalosti – udalosti hláste pomocou webového formuláru, alebo na infolinke: +421 2 208 54 208.

Informujte sa na callcentre: 0850 211 411.

 

Komunálna poisťovňa a. s. . Vienna Insurance Group.

Internetové stránky: www.komunalna.sk

Infolinka: 0800 112 222
Centrálny dispečing škôd: 0850 111 566
Asistenčné služby: 18118

Hlásenie poistných udalostí: Bratislava (pre západné Slovensko) 02/48210571, 02/48210572

Banská Bystrica (pre stredné Slovensko) 048/4125836, 048/4125837, 048/4315331

Košice (pre východné Slovensko) 055/6822501, 055/6822500

 

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group.

Internetové stránky: www.kooperativa.sk

Hlásenie poistných udalostí na majetku a autách: Škody hláste pomocou webovej aplikácie, alebo pomocou infolinky: 0850 111 577,

alebo zo zahraničia na číslo: +421 2 5728 1670

Asistenčné služby kontaktujte na telefónnom čísle: 18 118,

alebo zo zahraničia: +421 2 6353 2236

 

UNION poisťovňa, a. s.

Internetové stránky: www.union.sk

Hlásenie poistnej udalosti: Udalosti hláste na telefónnom čísle0850 111 211 alebo najlepšie pomocou internetovej aplikácie.

Všetky dokumenty potrebné k poistným udalostiam nájdete na stránkach poisťovne.

 

UNIQA poisťovňa, a. s.

Internetové stránky: www.uniqa.sk

Hlásenie poistnej udalosti: Telefonicky 0850 111 400 (pondelok – štvrtok 8:00 – 17:00, piatok 8:00 – 16:00)

Online formulárom okrem životných a úrazových poistení

E-mailom: cmd@uniqa.sk okrem životných a úrazových poistení

Poštou: Lazaretská 15, 820 07 Bratislava

Osobne na pobočkách poisťovne

 

Atradius Credit Insurance N. V., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Internetové stránky: www.atradius.sk

Infolinka +421 2 323 363 11

 

Compagnie francaise d´ assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Internetové stránky: www.coface.sk

 

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Internetové stránky: www.colonnade.sk

Všetky dokumenty potrebné k poistným udalostiam nájdete na stránkach poisťovne.

 

Starr Underwriting Agents Limited Slovakia, organizačná zložka

Internetové stránky: www.starrcompanies.com

Exploring for a quick plus definitely sure answer to the dissertation creating problem? Get solid crafting assistance listed here. Premium, instant achievement, well timed conversation .

Cumin has ancient paper writing service cousins in the arabic kamm n and hebrew kamm n.