Poistenie pre privátnu klientelu

  • Poistenie nehnuteľnosti ( dom, byt, chata, garáž,…)
  • Poistenie domácnosti
  • Poistenie zodpovednosti z titulu vlastníctva nehnuteľnosti a domácnosti
  • Cestovné poistenie
  • Poistenie motorových vozidiel ( zákonné a havarijné poistenie )
  • Poistenie právnej ochrany
  • Životné poistenie