Referencie

Niekoľko príkladov poistenia realizovaných spoločnosťou POISTPOINT, s. r. o.:

·       Polyfunkčný objekt Cassovar business centrum – Košice

·       Polyfunkčný objekt  Koloseo – Bratislava

·       CAR – Baumax  – Stupava

·       Baumax – Trnava

·       Baumax – Poprad

·       Správcovské spoločnosti – Bratislava cca. 600 bytových domov

·       CAR – Porsche – Bratislava

·       CAR –  Austria Trend hotel – Bratislava

·       Fresch Market Tomášikova – Bratislava

·       CAR – Sústava na likvidáciu odpadových vôd, II. etapa – Banská Bystrica

·       CAR – cesta I/51 Trnava – severný obchvat – I. etapa – Trnava

·       CAR – Mladé Čunovo- Bytový komplex – Bratislava

·       CAR – Slnečnice – Južné mesto – Bratislava

·       CAR – Sokolská – Bratislava

·       Atd.

Shopping for a quick and also certainly treatment into a thesis crafting problem? Obtain responsible crafting support in this article. Premium, immediate the end, well timed interaction .